WellU sp. z o.o. bierze udział w projekcie Unijnym: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Oś 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej WellU sp. z o.o.

 

Cel projektu: Promocja oraz rozszerzenie działalności marki na rynkach zagranicznych powodujące zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktu do poziomu liderów branży na rynku europejskim.

 

Okres realizacji projektu: 06.03.2020 – 30.06.2022

 

Wartość projektu: 475.600 zł

 

Wkład funduszy europejskich: 356.700 PLN