1. WellU sp. z o.o. bierze udział w projekcie Unijnym: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Oś 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej WellU sp. z o.o.

Cel projektu: Promocja oraz rozszerzenie działalności marki na rynkach zagranicznych powodujące zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktu do poziomu liderów branży na rynku europejskim.

Okres realizacji projektu: 06.03.2020 – 30.06.2022

Wartość projektu: 475.600 zł

Wkład funduszy europejskich: 356.700 PLN

2. WellU sp. z o.o. bierze udział w projekcie WNG-SPE01.2020/415 dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie pozyskania specjalistycznych usług doradczych.

Okres realizacji projektu: 03.02.2021 – 31.12.2022

Wartość projektu: 113.061,60 zł

Wkład funduszy europejskich: 45.960 zł

3. WellU sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego

mające na celu zwiększyć rozpoznawalność marki na rynkach zagranicznych.

Tytuł projektu: Promocja oraz dystrybucja produktów firmy WELLU Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.12.2022

Wartość projektu: 40.819,92 zł

Wkład funduszy europejskich: 20.409,95 zł