Reklamacje

Jeśli wydarzy się, iż zakupiony przez Ciebie produkt posiada wady, możesz zgłosić jego reklamację.

Do jej złożenia potrzebny Ci będzie dowód zakupu (np. paragon, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności online). Pamiętaj, że jeżeli produkt nosił ślady uszkodzenia już w momencie jego odebrania, należy spisać protokół w obecności kuriera i albo uszkodzony produkt odesłać za pośrednictwem kuriera pod adres siedziby Spółki, albo odmówić odbioru przesyłki widocznie uszkodzonej.

Zawsze dokładnie zapoznajemy się z problemem zgłaszanym przez Klientów. Każda reklamacja jest analizowana ze szczególną uwagą i staramy się jak najszybciej udzielić na nią odpowiedzi. W sprawach wymagających dłuższej analizy odpowiedź wysyłamy w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Reklamacje możesz złożyć:

Drogą elektroniczną

na adres poczty e-mail poland@wellu.eu, przesyłając zgłoszenie reklamacyjne – wzór dostępny jest tutaj.

Listownie

na adres firmy, wypełniając formularz, którego wzór jest dostępny tutaj.
WellU Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 280, 81-531 Gdynia

Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, dział obsługi zwróci się do Ciebie z prośbą o podanie szczegółów dotyczących danego zlecenia i/lub odesłanie reklamowanego produktu.

Może się tak wydarzyć, że rozpatrzenie reklamacji w regulaminowym terminie nie będzie możliwe. Poinformujemy Cię o tym niezwłocznie, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

Szczegóły procedury reklamacyjnej opisane są w regulaminie zakupów.

Sposoby rozpatrywania sporów poza sądem

Jesteśmy gotowi do konstruktywnych rozmów i polubownego rozwiązywania trudności, jakie mogą pojawić się podczas procesu zakupowego. Przypominamy, że nasz adres e-mail do kontaktu z klientami to poland@wellu.eu.

W rozwiązywaniu sporów możesz również skorzystać ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady korzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na tej stronie internetowej.

Natomiast pod tym adresem dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR).

Platforma ODR to strona internetowa z punktem obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.